خانه پرسپولیس تعویق بازی های پرسپولیس در لیگ برتر؛ پیشنهاد عادلانه یا احساسی زیانبار؟
جای یحیی تصمیم نگیرید؟