خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کامبوج سفید می‌پوشد