خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی تیم اسکوچیچ در جایگاه ۲۹ جهان و دوم آسیا باقی ماند