خانه پرسپولیس شافعی: ولخرجی‌های تیم صنعتی اجحاف در حق قهرمان لیگ است
تیم‌های صنعتی و معدنی به فوتبال ظلم می‌کنند