خانه کمیته ملی المپیک المپیک توکیو
تیرانداز ایران در یک قدمی فینال متوقف شد