خانه پرسپولیس توصیه لوبانوف به پرسپولیس: استقلال را جدی بگیرید