خانه پرسپولیس پرسپوليس در پرونده بيرانوند به پرداخت 2 و نيم ميليارد تومان محکوم شد
توافق بد و پای لرزان هیات مدیره سابق