خانه فدراسیون فوتبال توافقی برای اعزام هواداران به جام جهانی قطر