خانه استقلال مجیدی – استقلال؛ 3بار جانشینی در 3سال متوالی
تماشاگر ویژه اهدای جام به پرسپولیس هم آمد