خانه پرسپولیس فینال لیگ قهرمانان آسیا2020/ترک زمین مسابقه با اشک و حسرت نماینده شایسته ایران