خانه پرسپولیس تقدیر از پیشکسوتان در تمرین سرخپوشان