خانه اخبار تغییر موضع عجیب برخی مدیران و مربیان لیگ‌برتری در مورد نیمه‌تمام ماندن لیگ نوزدهم و تبریک قهرمانی به پرسپولیس / حزب باد