خانه پرسپولیس تغییر موضع؛ تعطیلی احتمالی بازی های لیگ برتر