خانه پرسپولیس تغییرات قریب‌الوقوع در باشگاه پرسپولیس/ واهمه اعضای هیات مدیره برای قبول پست مدیرعاملی