خانه لیگ قهرمانان آسیا نشریه عربستانی؛
تصمیمات AFC برای میزبانان لیگ قهرمانان قطعی است