خانه پرسپولیس تشکیل کارگروه تخصصی برای فینال لیگ قهرمانان