خانه پرسپولیس ترابی: اکنون برای جبران بازی رفت روی بازی با سپاهان تمرکز کرده‌ایم