خانه پرسپولیس تذکرهای گل‌محمدی پیش از سفر به اهواز