خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ نه چمن استاندارد داريم، نه VAR اما تا دلتان بخواهد ادعا داريم!
تا کی سر AFC کلاه می‌گذاریم