خانه اخبار تاکید ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلی مسابقات و تمرینات: تعطیلی ورزش لازم الاجراست