خانه منهای پرسپولیسلیگ برترنفت مسجدسلیمان تارتار: بازی با سرخابی ها در شرایط سخت آنها بدتر است/ باید به اعتراض بازیکنان نسبت به کیفیت توپ ها احترام گذاشت