خانه فدراسیون فوتبال تاج: کمیته اخلاق و انضباطی شدیدترین آرا را براساس آیین‌نامه صادر می‌کنند