خانه لیگ برترسپاهان تابش:‌ لیگ برتر باید پیش از دیدار با پرسپولیس تعطیل می‌شد