خانه پرسپولیس بی‌اطلاعی باشگاه و گل‌محمدی از پیشنهاد خارجی