خانه پرسپولیس بیرانوند پرسپولیس را در اصفهان همراهی می‌کند