خانه پرسپولیس بیرانوند: مهار ضربه ژاوی و فینالیست شدن پرسپولیس بهترین اتفاق امسال بود