خانه لژیونرها پرسپولیس مدعی اول قهرمانی در ایران و آسیاست
بیرانوند: تجربه بازی با تاتنهام به اندازه کل حضور در ایران بود