خانه اخبار بیرانوند آرزوی دو جوان لر را برآورده می‌کند