خانه لیگ برترتراکتور در واکنش به مقایسه با تیم ملی بحرین؛
بیانیه تند باشگاه تراکتور علیه صدا و سیما