خانه پرسپولیس بیانیه باشگاه پرسپولیس در حمایت از بازیکنان و کادر فنی
به گل‌محمدی اعتماد داریم