خانه اخبار بیانیه، افترا و حالا جدال بر سر سهمیه؛ دعوای استقلال و تراکتور دوباره بالا گرفت