خانه منهای پرسپولیسلیگ برترذوب‌آهن بودجه ۵۰ میلیاردی ذوب آهن برای فصل جدید/ اوساگونا آمد؛ ۲ خارجی دیگر جذب می‌شوند