خانه لژیونرها نقل و انتقالات کاذبی که فقط در رسانه های ایرانی انجام می شود
تور مجازی بعضی لژیونرها به معتبرترین لیگ های دنیا