خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری به همت سازمان ملی قهرمانان ورزش کشور / چهاردهمین مراسم تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی برگزار شد