خانه پرسپولیس وسط همه این مشکلات و شرایط خاص هم می‌شود آجر روی آجر پرسپولیس گذاشت
بهنام ابوالقاسمپور: امیدوارم آخر همه این‌ها از وزن پرسپولیس کم نشود