خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ انحلال سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال، بدون درآمد، بدون شفافیت
بن‌بست درآمدزایی در لیگ برتر و تیم‌ملی