خانه استقلال  گل‌محمدی در حال آزمایش یک سیستم جدید است
بنگر: خنده‌دار است که یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌‌های آسیا مدیرعامل ندارد