خانه گفت‌وگو یک تیم را دوبار می‌فروشند اما حق بازیکنان سابقشان را نمی‌دهند
بنگر: باید با یک وزیر ببندم تا طلبم را بگیرم؟