خانه پرسپولیس از بی‌پولی تا وضعيت نامشخص مديريتی؛ مشکلات خارج از زمين چه زمانی حل می‌شوند؟
بعد از مرگ سهراب