خانه اخبار جام ملت‌های آسیا
برگزاری مرحله انتخابی به صورت متمرکز