خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی برگزاری تمرین ایران زیر نظر ناظر بازی دیدار ایران – کامبوج در ورزشگاه آزادی