خانه پرسپولیس برنامه‌های پرسپولیس قبل از سفر به عربستان اعلام شد