خانه فدراسیون فوتبال بررسی لیست کره‌جنوبی برای دیدار با ایران؛ ۹ لژیونر کمتر