خانه پرسپولیس تذکر به سازمان لیگ در مورد محرومان تیم‌ها
بررسی لغو بازی استقلال در جلسه هماهنگی مسابقه پرسپولیس