خانه فدراسیون فوتبال بررسی حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها در ستاد مبارزه با کرونا