خانه پرسپولیس برد ۲ سال قبل پرسپولیس ‌، یکی از ۵ پیروزی پرخاطره لیگ قهرمانان آسیا