خانه لیگ برتر سایپا یک - ماشین‌سازی صفر
برد صعودی شاگردان صادقی