خانه لیگ برتر هفته بیست و‌سوم | نساجی یک - فولاد صفر
برد جذاب خانگی برای شاگردان الهامی