خانه پرسپولیس برای مشخص شدن وضعیت بیرانوند؛ پرسپولیس از فیفا استعلام می گیرد