خانه پرسپولیس برای علیرضا تدارک ویژه‌ای دیده اند اما …/گزارش اختصاصی پرسپولیس از آماده‌سازی باشگاه آنتورپ در گفت و گو با مدیران باشگاه و روزنامه نگاران بلژیکی